Gdzie jest najwięcej rosjan w polsce

Gdzie jest najwięcej Rosjan w Polsce?

Według najnowszych danych statystycznych, największa liczba Rosjan w Polsce koncentruje się głównie w kilku większych miastach. Warszawa, jako stolica kraju, cieszy się największą liczbą mieszkańców pochodzenia rosyjskiego. Duża społeczność rosyjska można również spotkać w Krakowie, Szczecinie i Poznaniu. Czynniki takie jak atrakcyjność rynku pracy, dostępność edukacji, czy też bliskość granicy wpływają na wybór tych miejsc zamieszkania przez Rosjan. Jednocześnie, warto zaznaczyć, że Rosjanie są obecni w niemal wszystkich regionach Polski, tworząc bogactwo wielokulturowej mozaiki naszego kraju.